Poniżej przedstawiamy tylko wybrane przykłady projektów opracowanych na przestrzeni ostatnich lat. Część z wymienionych dokumentacji została już pomyślnie zrealizowana przez Inwestorów i Wykonawców robót.

Obiekt Inwestor

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176 B

Starostwo Powiatowe w Sejnach

ul. 1-go Maja 1, 16-500 Sejny

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej

Gmina Czarna Białostocka

ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka

Projekt rozbudowy dróg wewnętrznych

British American Tobacco Polska S.A.

ul. Tytoniowa 16, 16-300 Augustów

Budowa ulicy Św. Jana Bosko na osiedlu Jeziorna w Ełku

Urząd Miasta Ełku

ul. Marsz J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Budowa drogi powiatowej Nr 1230 B od drogi Nr 1228 B

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

Utwardzenie powierzchni gruntu na działce o numerze ewidencyjnym 231/6 położonej w miejscowości Krasnybór

Gmina Sztabin

ul. Augustowska 53, 16-310 Sztabin

Rozbudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2522 B

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

Rozbudowa drogi gminnej Nr 102642 B

Gmina Augustowów

ul. Wojska Polskiego 51, 16-300 Augustów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1199 B

Urząd Gminy Nowinka

Nowinka 33, 16-304 Nowinka

Odtworzenie nawierzchni chodnika oraz pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1826 N w miejscowości Małe Olecko

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572 B

Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów